Home
Direct contact?

Loopbaan instrumenten:

  • Ontwikkelingsgericht loopbaanonderzoek
  • Functiegeschiktheid
  • Loopbaantrajectbegeleiding
  • Loopbaanadviesgesprekken
  • Loopbaan heroriëntatie

Loopbaan oriëntatie

Loopbaanonderzoek en loopbaanbegeleiding Alkmaar en Amsterdam

De beste balans tussen mens en organisatie

U wilt het beste uit de capaciteiten van uw medewerkers halen. Wij zijn u graag van dienst met loopbaanadvisering en -begeleiding op maat. De doelstelling van onze advisering is helder: wij zorgen voor de beste afstemming tussen mens en organisatie. De omschreven diensten worden ingezet voor werkgevers die meer duidelijkheid willen hebben over de loopbaanontwikkeling van hun medewerkers.

Professioneel advies

Pappenheim Re-integratie & Outplacement adviseert over inzetbaarheid in taken en functies, over trainingsmogelijkheden en over om- of bijscholing. Daarnaast coachen we om de prestatie en de motivatie van werknemers te verbeteren. Dankzij een groot aantal professionele adviseringstrajecten leidt onze loopbaanadvisering en -begeleiding altijd tot concrete resultaten. Wat is een passende functie? Welke organisaties of werkomstandigheden sluiten beter aan? Welke doorgroeimogelijkheden zijn er? En hoe kan een loopbaan het beste vormgegeven worden op basis van ambities, motivatie en competenties?

Loopbaanadviesgesprekken

Loopbaanadviesgesprekken zijn gericht op een korte, snelle heroriëntatie op de eigen loopbaan. Wij voeren een aantal gesprekken, waarin volgens een systematische interviewmethode de vraagstelling wordt verhelderd en beantwoord. Op basis hiervan kan de medewerker verdere stappen zetten in zijn loopbaan. Deze methode vraagt om een behoorlijke mate van zelfkennis, zelfreflectie en zelfsturing. Naast de gesprekken, werkt de kandidaat zelfstandig op de vraagstelling gerichte opdrachten uit.

Loopbaantrajectbegeleiding

Loopbaantrajectbegeleiding is gericht op loopbaanontwikkeling via een gestructureerd begeleidingsprogramma. Het resultaat is een

individueel ontwikkelingsplan, waarbij de eigen competenties als uitgangspunt worden genomen. Diverse middelen (zoals gesprekken en werkopdrachten) zetten wij in ter ondersteuning van een verantwoorde loopbaankeuze.

De begeleiding is tevens gericht op mobiliteitsbevordering en leiding nemen over de eigen loopbaan. Een trainingsmodule, bijvoorbeeld op het gebied van persoonlijke effectiviteit of sollicitatievaardigheden, kan in het programma opgenomen worden. De begeleiding neemt één à twee maanden in beslag. Het traject wordt begeleid door één vaste adviseur.

Ontwikkelingsgericht loopbaanonderzoek & functiegeschiktheid

Dit onderzoek is gericht op complexe vraagstellingen, zoals het in kaart brengen van (dis)functioneren, potenties of doorgroeigebieden van een werknemer. Vooraf bepreken wij  met de opdrachtgever en/of de medewerker wat het doel van het onderzoek is. In het kennismakingsgesprek komt de achtergrond van de vraagstelling aan bod en wordt een programma vastgesteld.

Dit is gericht op het bepalen van het functioneringsniveau, persoonlijke eigenschappen en bij de interesse aansluitende functies en werkterreinen. Als het nodig is worden rollenspellen ingezet. Zo wordt voor iemand die een managementfunctie ambieert een rollenspel gericht op leidinggevende vaardigheden ingezet. Wij helpen bij het concretiseren van het advies. Het onderzoek wordt afgesloten met een schriftelijke rapportage. Deze rapportage verschaft inzicht in de competenties en ontwikkelingsmogelijkheden en/of geeft trainings- en begeleidingsadviezen.

Deze begeleidingen en sessies vinden plaats in onze vestigingen in Alkmaar en Amsterdam. Desgewenst ook bij u op locatie.