Home
Direct contact?

Outplacement instrumenten:

  • Acceptatie van het ontslag
  • Oriëntatie op eigen mogelijkheden
  • Uitgebreid loopbaanassesment
  • Aktieplan arbeidsmarkt oriëntatie
  • Netwerktraining
  • Trainingen sollicitatievaardigheden
  • Job-hunting

Visie & passie

Pappenheim Re-integratie & Outplacement (Alkmaar en Amsterdam) biedt outplacement zowel individueel als groepsgewijs aan. Dit kan modulair en als volledig programma. Wij hanteren een open communicatie tussen werkgever, werknemer en adviseur.

Outplacement Alkmaar

Aanpak

Bij outplacement zijn een flexibele aanpak en maatwerk belangrijk. Voorafgaand aan het traject vindt een oriënterend gesprek plaats met cliënt en opdrachtgever om een duidelijk beeld te krijgen van de uitgangssituatie van de cliënt. Op grond daarvan worden werkwijze, inhoud, intensiteit en tijdpad met de cliënt besproken en vastgesteld. Tussentijds wordt de formele voortgang aan de opdrachtgever maandelijks teruggekoppeld.

Ook bieden wij de mogelijkheid om een begeleiding te kiezen waarbij er extra job hunting wordt ingezet. Wij maken daarbij gebruik van een landelijk job hunting netwerk.

Betrokken ondernemerschap

Investeren in medewerkers met wie de werkrelatie wordt beëindigd is een teken van betrokken ondernemerschap. Zeker wanneer de medewerker jarenlang goed heeft gefunctioneerd en een bijdrage heeft geleverd aan uw organisatie.

Sociaal beleid

Er kunnen tal van redenen zijn om de werkrelatie met een medewerker te beëindigen; een reorganisatie, het vastlopen in carrière of een onoplosbaar arbeidsconflict.

Met outplacement wordt voorkomen dat de medewerker in een neerwaartse spiraal terechtkomt, waardoor zijn arbeidsmarktpositie verslechtert. Outplacementbegeleiding is dan ook een belangrijk instrument van het sociaal beleid en een geaccepteerde vorm van goede personeelszorg.