Home
Direct contact?

De volgende instrumenten kunnen worden ingezet:

 • Arbeidsmarktprofiel
 • Portfolio
 • Sollicitatie activiteiten
 • Sollicitatietraining
 • Opleiding-scholingsadvies

Stappen in het VWNW-proces:

 • VWNW-onderzoek/profiel
 • VWNW-contract
 • VWNW-trajectbegeleiding

VWNW-contract:

 • Doelen
 • Termijnen waarbinnen de doelen moeten worden behaald
 • Beschikbare faciliteiten
 • Tussentijdse evaluatiemomenten
 • Afspraken over passende en geschikte functies
 • Indien van toepassing de flankerende maatregelen volgens artikel 17:7 CAR

Gemeenten

Outplacement

Pappenheim Re-integratie & Outplacement heeft ruime ervaring met re-integratie van ontslagen gemeentemedewerkers op basis van ongeschiktheid of onbekwaamheid. Wij zijn bekend met de regels betreffende de re-integratiefase die dienen om werkeloosheid te voorkomen. Zoals de duur van opzegtermijnen, maximale kosten en voorwaarden van het re-integratieplan.

Re-integratieplan

Pappenheim Re-integratie & Outplacement stelt samen met u het plan op waarin de activiteiten en doelen worden beschreven. Ook de termijnen waarbinnen deze doelen gehaald moeten worden, zijn in dit plan opgenomen.
Om het volledige traject kwalitatief te borgen maken wij afspraken over rapportage, verantwoording, financiering en evaluatie van het re-integratietraject.
In het re-integratieplan staat beschreven welke instrumenten ingezet worden afgezet tegen het te verwachten effect.

Reorganisatie & Boventallig verklaring

Als een medewerker wegens reorganisatie wordt ontslagen, moet u als werkgever samen met uw medewerker er alles aan doen om snel ander werk voor hem te vinden. Deze procedure staat omschreven in het VWNW-traject.
Een reorganisatie wordt meestal vastgelegd in een reorganisatieplan. Uit dit plan volgt welke medewerkers boventallig zullen worden verklaard. Vervolgens volgt dan het besluit tot boventallig verklaring. De datum van dit besluit is de datum waarop het VWNW-traject start. De duur van het VWNW-traject is 2 jaar vanaf deze datum.

VWNW-onderzoek/profiel

Onze loopbaanadviseur heeft uitgebreide ervaring als P&O adviseur bij gemeenten en is bij uitstek geschikt om een profiel van uw medewerkers op te stellen.

Onze loopbaanadviseur stelt samen met uw medewerker een compleet profiel op waarin zijn/haar capaciteiten, persoonlijkheid, drijfveren, interesses en taakgebieden worden benoemd.
Naast algemene taakgebieden benoemen wij ook specifieke gemeentelijke taakgebieden van functies die de medewerker zou kunnen uitoefenen.

VWNW-contract

Onze loopbaanadviseur kan u ook ondersteunen bij het ontwikkelen van een VWNW-contract. Wij hebben een sjabloon van een VWNW-contract ontwikkeld.

Van-werk-naar-werk-trajecten

In een intensief begeleid traject, wat op een uiterst persoonlijke wijze verloopt, worden een aantal stappen doorlopen. De kern omvat het opstellen van het VWNW-profiel.

Naast dit profiel geven wij een goed beeld van de vaardigheden en drijfveren van de medewerker. Het geheel leidt tot een persoonlijk ‘paspoort’ dat nodig is om de medewerker te begeleiden van werk naar werk.

Persoonlijke ondersteuning

Aan de hand van het persoonlijke profiel wordt een verkenning van de arbeidsmarkt uitgevoerd samen met de medewerker. Dit gebeurt onder andere door het opstellen van een goed cv en zullen de eerste stappen worden gezet om het cv te matchen met vacaturebanken. Pappenheim Re-integratie & Outplacement kan medewerkers hierin faciliteren door middel van trainingen. Onze adviseur zal de medewerker maximaal ondersteunen bij de stappen die gezet moeten worden richting een nieuwe werkplek.

De van werk-naar-werk-trajecten en trainingen vinden plaats in onze vestigingen in Alkmaar en Amsterdam. Desgewenst ook bij u op locatie.