Home
Direct contact?

Visie & passie

Als een medewerker ziek wordt, staat zijn wereld op z’n kop. Hij maakt zich zorgen om zijn gezondheid én om het werk. Wellicht vraagt deze medewerker zich af of hij ooit nog het werk kan of wil doen wat hij altijd deed. Het is ook mogelijk dat deze gezondheidsproblemen juist (deels) een gevolg zijn van het werk. In deze situaties is het goed dat de werkgever en bedrijfsarts ondersteuning bieden. Soms is dat echter niet genoeg en is de hulp van een professioneel adviseur nodig.

Een professioneel adviseur met kennis van de arbeidsmarkt en ervaring met ziekte en de gevolgen daarvan begeleidt de medewerkers gedurende een intensief re-integratietraject eerste spoor en/of re-integratie tweede spoor traject.

Re-integratie betekent letterlijk ‘weer laten functioneren’. Om verschillende redenen kan een medewerker een bepaalde periode niet werkzaam zijn. Als functioneren in de huidige functie niet mogelijk meer is, richt het re-integratietraject zich op het vinden van ander passend werk. De acceptatie en een nieuwe invulling van het leven gaat in kleine stappen.

‘Wie ben ik en wat kan ik nog’ staat centraal in de begeleiding. De medewerker zoekt een nieuw evenwicht. Hierbij is gezondheid de beperkende factor.

  • Terugwinnen van veerkracht en werklust
  • Ombuigen van onzekerheid naar zelfvertrouwen en eigenwaarde
  • Nieuwe grenzen dagelijks verleggen
  • Verkennen van competenties en talenten
  • Opbouwen van werkzaamheden
  • Herstellen van de relatie met de werkgever

Re-integratie eerste en tweede spoor, Alkmaar en Amsterdam