Home
Direct contact?

Re-integratie instrumenten:

  • Mentale training
  • Werkplekonderzoek
  • Arbeidsdeskundig onderzoek
  • EMDR therapie
  • Second opinion bedrijfsarts

Re-integratie 1e spoor

Verzuim- en re-integratiebeleid is een zaak van zowel werkgever als werknemer. Beiden moeten immers een inspanning leveren om het ziekteverzuim te verminderen. De re-integratie begeleiding van Pappenheim Re-integratie & Outplacement helpt, adviseert en begeleid.

Doel: De werknemer re-integreert in dezelfde, aangepaste of andere functie binnen de organisatie. Inzet hierbij is een zo spoedig mogelijke werkhervatting.

Re-integratie bij burn out in Alkmaar en Amsterdam

Na de ziekmelding moet de werkgever de werknemer in eerst instantie in de oorspronkelijke functie re-integreren. Als blijkt dat dit niet mogelijk is dan is de werkgever verplicht passend werk binnen het eigen bedrijf aan te bieden. Dit noemt het UWV re-integratie 1e spoor.
Deze verplichting is vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter en in 2002 ingevoerd. Deze wet stelt dat zowel de werkgever als de werknemer een inspanningsverplichting hebben om de zieke werknemer zo snel mogelijk gere-integreerd te hebben. Wanneer passende arbeid binnen het huidige bedrijf niet mogelijk is, wordt er van de werkgever verwacht dat deze zijn werknemer ondersteunt bij het vinden van passend werk buiten het eigen bedrijf.

Mentale training

Pappenheim Re-integratie & Outplacement heeft een unieke aanpak om uitgevallen medewerkers weer aan het werk te helpen.

 

Wij hanteren een aanpak die voortkomt uit de sportpsychologie. Deze aanpak heeft als uitgangspunt heeft dat je door je sterke punten verder te versterken je tevens je zwakkere punten positief stimuleert. Indien nodig wordt er tijdens de mentale training een korte EMDR behandeling uitgevoerd. Deze behandelmethode is specifiek ontwikkeld om traumatische ervaringen te behandelen.

Specifiek voor burn out en aanverwante overspannenheidsklachten heeft deze behandeling uitstekende resultaten geboekt.

Wij hebben deze training reeds veelvuldig met succes toegepast bij medewerkers uit onder andere het onderwijs en gemeenten. Zij waren na een relatief korte tijd in staat om hun werk weer op te pakken.

Werkplekonderzoek

Aandacht aan de ergonomie op de werkplek is belangrijk. Een werkgever verwacht een hoge productiviteit en werknemers verwachten veiligheid, gezondheid en comfort. Ergonomie is in dit geval een bondgenoot voor beiden. Dankzij ergonomie worden veiligheid, gezondheid en comfort gewaarborgd en verbeterd. Dit alles leidt tot een goede werksfeer. Een werkgever kan het beste materiaal kopen, ergonomische stoelen bestellen en een cursus geven. Maar het is daarnaast aan de werknemer zelf om zich aan de goede werkhouding te houden.

Wij leveren een gedegen werkplekonderzoek bij u op locatie en ronden dit af met een rapportage.