Home
Direct contact?

Re-integratie instrumenten:

  • Arbeidsmarktprofiel
  • Portfolio
  • Sollicitatie activiteiten
  • Sollicitatietraining
  • Opleiding-scholingsadvies

Re-integratie Installatiebranche

In de installatiebranche hebben de meeste medewerkers een fysiek actief beroep. Tevens blijken Psychische klachten ook veelvuldig voor te komen. Wij hebben veel ervaring in het begeleiden van medewerkers naar een nieuwe werkkring.

Aanpak

Wij streven naar een win-win situatie waarin uw medewerker een nieuwe werkkring vindt en u uw inspanningen conform de eisen van het UWV kan aantonen.

U ontvangt bij aanvang een intakerapportage, vervolgens maandelijks een voortgangsrapportage en afsluitend een eindrapportage waarin op chronologische wijze alle ondernomen stappen staan beschreven. Ook houden wij u via e-mail en telefonisch voortdurend op de hoogte van het traject.

Duur traject

Een re-integratietraject tweede spoor is altijd maatwerk. De doorlooptijden zijn daarom ook per situatie verschillend. De duur van een tweede spoor traject varieert van zes tot twaalf maanden.

 

Subsidies Vakraad Metaal & Techniek

Pappenheim Re-integratie & Outplacement heeft het keurmerk “Blik op Werk” en is aangesloten bij de branche vereniging “OVAL”. Hiermee heeft u een zekerheid voor de geleverde kwaliteit. Tevens kunt u dan aanspraak maken op de subsidieregelingen “Tegemoetkoming” en “Reïntegratiebijdrage” bij plaatsing van uw medewerker.