Home
Direct contact?

 

 Petra de Jonge, OPDC West Friesland

“In het kader van een ingrijpende reorganisatie heeft onze organisatie de mobiliteitsindicator van Pappenheim Re-integratie & Outplacement ingezet voor haar medewerkers. Dit instrument heeft geleid tot een beter inzicht in de eigen mobiliteit en tot adviezen om de mobiliteit te vergroten”


Mobiliteits assessment

Hoe mobiel zijn uw medewerkers?

Ons Mobiliteitsassessment brengt in kaart in welke mate een medewerker zich op dit moment op de arbeidsmarkt oriënteert of beweegt en in hoeverre de medewerker zich gebonden voelt aan zijn huidige werk.

Eenvoudig, efficient en effectief
  • Online onderzoek (15 min.)
  • Huiswerkopdracht
  • Gesprek met adviseur
  • Volledige rapportage
Resultaat

Met behulp van dit assessment kunt u bepalen welke ondersteuning er nodig is om uw medewerker te helpen in zijn mobiliteit.

Lage mobiliteit

Een te lage of te hoge mobiliteit kan voor uw organisatie problemen opleveren. Een te lage mobiliteit kan er voor zorgen dat uw organisatie minder wendbaar wordt, het is niet goed mogelijk om te vernieuwen.

Hoge mobiliteit

Bij een te hoge mobiliteit dreigt het gevaar dat er te veel kennis uit de organisatie vertrekt. In theorie komt mobiliteit voort uit de balans tussen de binding met de huidige baan en organisatie in relatie tot de aantrekkingskracht van andere alternatieven.

Betrouwbaarheid

Onderzoek heeft de validiteit van deze vragenlijst aangetoond. Mensen met een hoge score vinden vaker en sneller een andere baan dan mensen met een lage score.

Tarief

Wij bieden u een uiterst scherp tarief!
U kunt gebruik maken van een groepstarief
(6 medewerkers) of desgewenst ook een tarief per medewerker.